Analizy numeryczne [MES]

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w
prowadzeniu analiz z wykorzystaniem MES. Analizy numeryczne
wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania opartego na metodzie
elementów skończonych MES, uznanego producenta ANSYS, Inc.


Zajmujemy się głównie:

analizą stanu naprężeń i odkształceń w różnego rodzaju konstrukcjach obciążonych statycznie i dynamicznie

analizujemy zachowanie się konstrukcji wyznaczając ich drgania własne

dla konstrukcji cienkościennych analizujemy ich stateczność poprzez wyznaczenie obciążeń krytycznych i odpowiadających im postacią

Z powodzeniem prowadzimy symulacje liniowe jak i nieliniowe z nieliniowościami geometrycznymi i materiałowymi.

W swoich analizach możemy / potrafimy uwzględniać / modelować zjawiska kontaktowe oraz procesy delaminacji materiałów kompozytowych. Stosujemy odpowiednie kryteria wytrzymałościowe w celu wyznaczenia obciążeń dopuszczalnych, niszczących czy nośności – inne dla materiałów izotropowych, a inne dla materiałów ortotropowych w tym laminatów włóknistych.

W naszym zespole pracują inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wytrzymałości materiałów, dynamiki maszyn oraz nauki o materiałach, co pozwala na budowanie właściwych i adekwatnych do rozwiązywanego problemu modeli MES, walidowanych na podstawie doświadczeń i wiedzy teoretycznej, która jest również wykorzystywana do prawidłowego wnioskowania na podstawie otrzymanych wyników symulacji MES.