Audyty metod produkcyjnych
i materiałowe

Sporządzanie ekspertyz i ocen technicznych a także doradztwo techniczne w zakresie:

Obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej

Obróbki plastycznej

Obróbki skrawaniem

Odlewnictwa

Technologii ceramiki

W ramach współpracy z naszymi klientami realizujemy analizy problemów występujących w procesach produkcyjnych i technologicznych.

 

 

Posiadamy multidyscyplinarną kadrę naukowo-techniczną, która dysponuje wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami przemysłowymi czy jednostkami naukowo-badawczymi.

 

 

Indywidualne podejście do wyzwań stawianych nam przez klientów, możliwe jest dzięki organizacji zespołów o charakterze interdyscyplinarnym. Nasze doświadczenie oraz szerokie możliwości badawcze pozwalają oferować również tworzenie

norm branżowych, badawczych i wykonywanie certyfikacji i badań na zlecenie przemysłu.

Wykonujemy pełne dokumentacje procesowe, raporty badawcze oraz audyty produkcyjne u klienta.