C CUBE to ludzie posiadający rozległą wiedzę z inżynierii materiałowej, mechanicznej, chemii, ale również praktycy biznesu.

Nasz zespół

 

W swoich szeregach mamy osoby, które niejednokrotnie komercjalizowały wyniki badań. Są to przede wszystkim osoby, które pracowały jako kierownicy krajowych i międzynarodowych projektów badawczych oraz młodzi naukowcy.

Osoby zaangażowane w C CUBE posiadają doświadczenie jako eksperci usług o charakterze proinnowacyjnym, gdzie wykonywali audyty przedwdrożeniowe i szczegółowe analizy technologiczne. Oprócz dorobku naukowego C CUBE to praktycy biznesu w tym również jachtowego, osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami potwierdzone kursami i studiami MBA.

 

mgr. inż., EMBA

Monika Spyrka

Prezes Zarządu

Doktorantka na kierunku Inżynieria Materiałowa na Politechnice Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz certyfikowane szkolenia w tym EA Business Academy certified Project Manager oraz zarządzania projektami metodami PRINCE i IPMA. Pełniła funkcję zastępcy kierownika w projekcie NCBiR w ramach programu POIR 2014-2020. Kierowała również zespołem badawczym wdrażającym wyniki prac B+R w kilku przedsiębiorstwach. Jest współtwórcą dwóch zgłoszeń patentowych.

Dr hab. inż.

Jacek Sawicki

Członek Zarządu

Kierownik Zakładu Metod Numerycznych w Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.  Członka Rady Uczelni PŁ. Współwłaściciel firmy spin-off PŁ – Hart-Tech Sp. z o.o. działającej w zakresie zaawansowanych technologii obróbki cieplnej i obróbki cieplno-chemicznej. Ekspert usług o charakterze proinnowacyjnym i technologiczno-ekonomicznym. Kierował  krajowymi grantami badawczymi i zespołami zadaniowymi  w projektach unijnych w ramach POIR.  Skomercjalizował 5 rozwiązań w postaci sprzedaży licencji niewyłącznej i 9 wdrożeń technologicznych, których jest współtwórcą. Współtwórca 9 patentów i 4 zgłoszeń patentowych.

EMBA

Maciej Patoka

Członek Zarządu

Dynamiczny manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania operacyjnego, zarządzania projektami, prowadzenia zespołów technicznych oraz bezpośredniej obsłudze wymagającego klienta. Posiada naturalne zdolności liderskie. Zorientowany na wyniki oraz skuteczną realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa. Ceniony za wysoką jakość prowadzonych przedsięwzięć.

Kompetencje zarządcze potwierdzone posiadanym dyplomem ukończenia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i specjalizacji Zarządzania Projektami, dyplomem studiów podyplomowych Executive MBA oraz licznymi certyfikatami w tym Business English Certificate (higher), EA Business Academy cerified Project Manager, Agile w Praktyce. Aktualnie w trakcie przygotowań do certyfikacji PMP®.

Prof. dr hab. inż.

Tomasz Kubiak

Analizy numeryczne MES i badania materiałowe

Kierownik Katedry Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Kierownik projektów badawczych OPUS finansowanych przez NCN oraz kierownik zespołu (Konsorcjant) w projekcie POIG. Specjalista w zakresie metod analitycznych, numerycznych (MES) oraz badań eksperymentalnych dotyczących wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Zajmuje się wytrzymałością, statecznością i nośnością elementów konstrukcyjnych z laminatów FRP i GFRP wytwarzanych techniką autoklawową.

Dr inż.

Piotr Zawadzki

Badania nieniszczące

Pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą badań materiałowych metodami nieniszczącymi. Dysponuje renomowanymi certyfikatami z ukończonych szkoleń, w tym dotyczących badań ultradźwiękowych 1 i 2 stopnia (zgodnych z normą PN-EN ISO 9712:2012) i Phased Array. Jego prace dotyczą również badań właściwości mechanicznych i fizykochemicznych materiałów. W trakcie swojej kariery uczestniczył w realizacji 12 grantów badawczych oraz badawczo- rozwojowych realizowanych z programów PO IG, PO IR, RPOWM 1.2, GRAF-TECH, pełniąc w nich zarówno funkcje wykonawcy, głównego wykonawcy jak i kierownika projektu. Współautor 2 zgłoszeń patentowych.

Dr inż.

Paulina Byczkowska

Prototypowanie

Pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej od 2012 roku. Posiada doświadczenie w realizacji projektów,  prac badawczo – rozwojowych oraz w zarządzaniu projektami potwierdzone certyfikatami oraz w kierowaniu zespołem badawczym, które zdobywała prowadząc projekty naukowe. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w realizacji 10 projektach badawczych (grantach) do chwili obecnej, pełniąc w nich zarówno funkcje wykonawcy, głównego wykonawcy, kierownika projektu jak i lidera zadań. Jest autorką i współautorką jednego patentu oraz dwóch zgłoszeń patentowych. Posiada doświadczenie w dziedzinach takich jak: druk 3D, materiały kompozytowe, obróbka cieplna i obróbka plastyczna materiałów.

Prof. dr hab. inż.

Leszek Klimek

Audyty metod produkcyjnych i materiałowe

Specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, kształtowania warstwy wierzchniej materiałów oraz inżynierii materiałów biomedycznych, modelowaniu i optymalizacji procesów obróbek powierzchniowych. Od kilkudziesięciu lat współpracuje z Uczelniami medycznymi, czego efektem jest wiele wspólnych projektów i publikacji. Ponadto był kierownikiem dwóch krajowych grantów badawczych oraz głównym wykonawcą i wykonawcą w 21 projektach badawczych, z czego w sześciu zajmował się biomedycznymi badaniami materiałów. Uczestniczył w siedmiu wdrożeniach technologii obróbek powierzchniowych w zakładach przemysłowych.