Badania materiałowe

Oprócz metod nie naruszających ciągłości materiału C CUBE oferuje pełen zakres badań niszczących, wykorzystywanych do określenia właściwości mechanicznych elementów konstrukcyjnych wykonanych z różnych typów materiałów w tym:

wyznaczania parametrów materiałów przy różnych wybranych stanach obciążenia

wyznaczania charakterystyk mechanicznych

badań zmęczeniowych

C CUBE posiada dostęp do najnowocześniejszego sprzętu i aparatury badawczej. Otwiera to nam szeroko drzwi do połączenia nauki z przemysłem oraz wdrożenia naszych rozwiązań oraz świadczenia usług badawczych w wielu branżach.

Jesteśmy w stanie określić właściwości materiałowe elementów wykonanych z laminatów kompozytowych dzięki następującym testom:

Próba rozciągania zgodnie z ASTM D3039, w ramach której wyznaczyć możemy: moduły Younga dla głównych kierunków ortotropii, liczbę Poisona, wytrzymałości na rozciąganie w dwu prostopadłych kierunkach (głównych kierunkach ortotropii

Próba ściskania ASTM D6641, w ramach której wyznaczyć możemy: wytrzymałości na ściskanie w dwu prostopadłych kierunkach (głównych kierunkach ortotropii), a w razie potrzeby również moduły Younga i liczby Poissona

Wyznaczanie modułu Kirchhoffa i wytrzymałości na ścinanie na podstawie próby rozciągania próbki o wyważonym i symetrycznym układzie +/-45 o, na podstawie normy ASTM D3518

Oprócz badań standaryzowanych możemy prowadzić badania właściwości, stanu odkształceń i wytrzymałości różnych elementów konstrukcyjnych wykonanych z laminatów.

Oferujemy również pełen zakres badań mikroskopowych, właściwości fizyko-chemicznych, twardości, chropowatości powierzchni czy składu chemicznego i strukturalnego.